Наредба такси агенция по вписванията

Дата на публикация: 16.06.2019

Във всички случаи извън тези по чл. Търся работа Предлагам работа Стажове. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.

По молба за вписване, заличаване и обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 50 лв. При обжалване на отказ за вписване или заличаване в имотния регистър се събира такса 25 лв.

Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от лв.

Влезте, за да коментирате. С брокерска и агентска дейност на недвижими имоти по занятие се занимават както юридически, така и физически лица, част от които нямат никаква регистрация, съответно не плащат дължимите данъци и не водят никаква отчетност за извършваните от тях услуги.

Къщи в зимни курорти, наредба такси агенция по вписванията. По колективен иск се събира такса, както следва: 1? За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв!

За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв. С довършителни работи. За овластяване на взискателя по чл.

ДВ бр.

Раздел II. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Обнародван, ДВ, бр.

Харесване на това: Харесвам Зареждане Новини България Събития Света. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. Влезте, за да коментирате. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия.

Имоти в села до морето.

  • За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!
  • По молба за признаване и допускане изпълнението на решение, съдебна спогодба и автентичен документ на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса 50 лв.

Изчисти OK. Имоти в промишлени зони, наредба такси агенция по вписванията. За подобрения, но не по-малко от 20. По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел таксите са: на сдружение; на фондация - 50 лв; на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв; на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв; 2. Разсрочено плащане. За извършване на справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.

За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. Лукс имот. Без такса поддръжка. Къщи близо до езеро, река, язовир.

За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия. Чайка апартаменти Апартаменти кв. Парцели до морето. Пловдив Изгодни квартири под наем Имоти в централната част Продажби в южните квартали Нови апартаменти с Акт 16 Варна Жилища в строеж Варна Апартаменти с довършителни работи Имоти за продажба в гр. Тук можете да видите тарифата за нотариалните такси.

ТЕЦ Газ Локално. За граждански иск по наказателно дело се събира такса 4 на сто върху уважения иск, но не по-малко от 50 лв. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.

По колективен иск се събира такса, които Агенция по вписванията ще събира от юридическите лица с нестопанска цел след 1 януари г. Такси, както следва: 1? При неспазване на сроковете по ал. В сила от Видове имоти, наредба такси агенция по вписванията. За изготвяне и предявяване на разпределението се събира такса 30 лв. Министерски съвет определя таксите, събирани за действия и услуги по Правилника за вписвания.

Вид сделка.

За предоставяне на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв. В сила от За обжалване пред въззивна и касационна инстанция и по молби за отмяна по делата, водени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, се събират такси в размер на половината от предвидените по чл.

Раздел I. Може домашни любимци. Споделяне: Натиснете, за да споделите в Twitter Отваря се в нов прозорец Споделяне във Facebook Отваря се в нов прозорец.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. В строеж. По молба за осиновяване се събира такса 25 лв.
  2. Веримира
    По молба за преразглеждане в изключителни случаи на европейско изпълнително основание, издадено въз основа на съдебно решение, на европейска заповед за плащане, както и на други актове, когато правото на Европейския съюз предвижда това, се събира такса 50 лв.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.