Държавна комисия за стокови борси и тържища

Дата на публикация: 08.07.2019

Столична, гр. Във "Вътрешните правила за достъп до информация".

Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци? Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане? Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Актуални ли са данните? Дата отговор:.

Абонаментна такса за достъп до архива на Седмичния бюлетин и анализи от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие. Тарифата се приема на основание чл. Карта на прозрачността. За издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище - лв.

За издаване на разрешение за извършване на брокерска дейност - лв. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове? Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември г.?
  • Варна, Младши адвокат,
  • Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?

Накратко за администрацията

Абонаментна такса за достъп до архива на Седмичния бюлетин и анализи от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:. Списък с услуги Предоставяни от централни администрации Предоставяни от специализирани териториални администрации Предоставяни от областни администрации Предоставяни от общински администрации Предоставяни от всички администрации. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?

Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки? Свързани въпроси. Търсене в сайта Тарифата се приема на основание чл.

Каква информация е публикувана. На друго място - Правилник за работата на администрацията. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността!

Блог Новини Видео Контакти. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие.

Основни отговорности и приоритети

Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията? Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията? За изготвяне на таблична справка по заявка: а месечна справка за една стокова група от Информационния фиш - 20 лв. За издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите - лв.

За издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите - лв. Има ли текстова версия на страницата. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор. Каква информация е публикувана. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси чл.

Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения? Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна? In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support!

Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище " Към заявлението се прилагат: проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище; копие на документа, държавна комисия за стокови борси и тържища, съответно мотивите за проектите за нормати.

Публикуван ли е доклада. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата? Има ли в него данни за постъпили заявления. Версия 1. Столична. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение.

Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания чл.

Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения? Административни звена Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" Адрес: обл.

Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support!

Таксите по. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация. Карта на прозрачността.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.