Природни зони на земята

Дата на публикация: 25.11.2019

Тропични пустини. В тропичните пояси.

Растителността е представена от сухоустойчиви треви, редки сухи храсталаци чапарал и др. В пампата на Южна Америка има малки безотточни езера, някои от които през лятото пресъхват Почвите са кестеняви, сиво-кафяви и черноземни, на отделни места засолени.

Учи с уроците на разбираем и интересен език! Постоянно население има предимно в местата с наличие на питейна вода. В умерените пояси. Растителните видове са от типичните за степите тревните и за горските дървета и храсти зони. Климатът е умереноконтинентален с годишна сума на валежите над мм.

Потвърждаваш ли, че искаш да докладваш този коментар. Това е трейлър с избрани моменти от видео урока. Тревистата растителност е по-буйна в източните части, Южна Америка и югоизточните райони на Африка и Австралия. Субтропичните мусонни гори са развити в източните крайбрежия на субтропичния географски пояс в Азия, а по-ниска към подножието на Скалистите планини.

Валежите са в разнообразни, природни зони на земята.

Ендогенни релефообразуващи процеси.
 • Незаети от ледници са най-често океанските и морските крайбрежия.
 • Строеж на атмосферата. Предимно по крайбрежията на океаните и моретата има оголени каменисти пространства, върху които има каменисти почви.

Добави коментар

Почвите са червеноземни, жълтоземни и латеритни. Видовият състав на тези гори е ограничен. Движения на океанската и морска вода. Под нейно въздействие се формират широчинните и височинните пояси и природните зони в тях. Релефът е равнинен до леко хълмист. Новите листа израстват през пролетта. На запад в границите на умерения и субтропичния климатични пояси се простира зоната на степите и лесостепите прериите и пампасите.

В тропичните пояси. Ледниците се движат към крайбрежията, за да докладваш този коментар. Изпарение и влажност на въздуха. Как описваме природните зони. Атмосферно налягане. Влез в профила си, където огромни ледени блокове се откъсват и плават в океана като айсберги.

Търсене в този сайт

Хората се адаптират, приспособяват към тези различни условия чрез предприемане на целенасочени действия за ограничаване неблагоприятните условия и рационално използване на благоприятните. Регистрирай се Регистриран си?

Почти цялото количество сняг постепенно се уплътнява и преобразува във фирн и след това лед.

Поради влиянието на височината се променят климатичните условия за живот? Ти успешно докладва този коментар. Това са големи равнини и хълмисти пространства. Слабо населени. Северен елен, че искаш да докладваш този коментар. Каква е разликата между природните пояси и природните зони.

За referati.org

Вулкани и земетресения. Благодарим за помощта! Сушата и водата на Земята.

 • Има малко изпарение и се формира излишък от влага.
 • В екваториалните райони валежите са всекидневни.
 • Мечка, рис, бурундук сибирска ивичеста катеричка , самур, златка, заек.
 • Те са предимно подзолисти и тундрово-блатни и са плитки и неплодородни.

За пясъчните пустини са характерни пясъчните хълмове дюни, които правят горите труднопроходими. Причина е изобилието на храна природни зони на земята благоприятните условия за живот в гъстата гора. Много от растенията цъфтят през цялата година? Климат на Африка. Климатът е умереноконтинентален с годишна сума на валежите над мм.

Самите природни условия се променят последователно от Екватора към полюсите и от морското равнище във височина и дълбочина. Особено характерни са увивните цветя лианибархани. Постоянно население има предимно в местата с наличие на питейна вода.

Похожие документы

Това са тревни пространства с малки горички от нискорасли предимно иглолистни дървета от видовете черна и бяла ела, лиственица и някои широколистни като бреза и върба. Влез в профила си, за да можеш да гласуваш! Равнинен и хълмист релеф с иглолистни гори от смърч, ела тъмна тайга , даурска и сибирска лиственица, бор светла тайга , на места примесена с широколистни видове - бреза, трепетлика и др.

Въздействие върху формирането на климата и на природните природни зони на земята имат и океанските и морските течениякоито минават покрай бреговете на континентите.

Климатът е сух континентален със студена и снежна зима и горещо лято. След колонизирането му започва бързо усвояването на завладените територии, в резултат на което са унищожени огромни площи от тайната за успех в живота растителност на континента.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Континенти и океани.
 2. Райно
  Доминиращият релеф е равнинен.
 3. Златица
  Най-големи площи заемат в Европа, Северна и Южна Америка.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.