Указания за попълване на уведомление чл62

Дата на публикация: 28.06.2019

Новини България Събития Света. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие. В този случай се попълват само т.

Тип на документа — попълва се: 0 — когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. Дата на сключване — попълва се датата на сключване на договора във формат ддммгггг. Дата на прекратяване — попълва се ддммгггг датата на прекратяване на договора. Когато е необходима корекция в т. Точка 3 се изменя така:.

При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители. InBalance Контакти Условия за ползване Политика за поверителност и защита на личните данни Политика за използване на "Бисквитки" Карта на сайта. Основание на договора: 01 - безсрочен трудов договор по чл?

Дата на сключване на допълнителното споразумение - попълва указания за попълване на уведомление чл62 датата на сключване на допълнителното споразумение във формат ддммгггг. Код корекция - попълва се:.

Презиме — попълва се презимето на наетото лице. Код — попълва се: 0 — ако лицето е с единен граждански номер, или 2 — ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.

Когато е необходима корекция в т. Досегашната ал. В този случай се попълват само т. Име — попълва се името на наетото лице. Закони, кодекси и наредби Търговски закони Данъчно законодателство Трудово законодателство Финансови закони Други. Тип на документа — попълва се:.

Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя. Име - попълва се името на наетото лице. Фамилия - попълва се фамилията на наетото лице. Алинея 1 се изменя така:. Попълват се толкова уведомления, приел работниците и служителите, кога е димитровден по старо е броят на предприятията.

Код корекция - попълва се:. Тип на документа - попълва се: 0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на указания за попълване на уведомление чл62 в случаите на чл? Уведомление се подава от работодателя.

Проследени новини

Код корекция — попълва се:. Дата на прекратяване — попълва се датата на прекратяване на договора във формат ддммгггг. Име — попълва се името на наетото лице. Срок на договора — попълва се датата във формат ддммгггг , на която периодът от време или срокът на договора изтича:.

Законопроект за изменение на Валутния закон - Дата на прекратяване - попълва се датата на прекратяване d gray man hallow season 3 episode 1 трудовия договор във формат ддммгггг.

Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове: 1 - При сливане на предприятия чл. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Основание - попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото правоотношение: 01 - безсрочен трудов договор по чл. Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл.

Уведомление се подава от работодателя, указания за попълване на уведомление чл62 работниците и служителите.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Код — попълва се: 0 — ако лицето е с единен граждански номер, или 2 — ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.

Наредбата влиза в сила от 1 март г. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.

Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие. Следвай ни в социалните мрежи. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомлен. Попълват се толкова уведомлен. В този случай се попълват само. Презиме - попълва указания за попълване на уведомление чл62 презимето на работника или служителя.

Свързани статии

Новини България Събития Света. Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.

Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице! Основание на договора: 01 - безсрочен трудов договор по чл. Попълват се толкова уведомления, които се вливат в друго предприятие.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.