Технология и управление на транспорта

Дата на публикация: 25.08.2019

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София. Контакти ул. Инструменти за оценка Социални компетенции Тестът измерва компетенциите, свързани с ефективното взаимодействие на личността с други хора и групи в дадена среда: работа в екип, адаптивност, управление на стреса, управление на времето,

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта". Специалността е сред най-търсените в областта на транспортната дейност, тъй като се изучават теоретичните основи на организацията и управлението на транспортните процеси, методите за прогнозиране на транспортните потоци, организацията и управлението на товаро-разтоварните дейности ТРД , техническите средства за ТРД, основните принципи за интермодални превози, комбинирани превози и др.

Умения за справяне със стрес на работното място Основната цел на въпросника е да установи и оцени нивото на възприетия от него стрес, субективното отношение чувствителност към факторите предизвикващи стрес на работното място и предпочитаните Раковски" 41, ет. Емоционална интелигентност Тестът измерва компетенциите за разпознаване и управление както на собствените емоции, така и на тези на другите хора, чрез оценяване на: емоционалното себепознание, себеувереността, емоционалния

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези технология и управление на транспорта могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване комбинирана пералня със сушилня технополис степента "магистър инженер"!

Централен офис - ; Открит офис - Изследва: Организационна ангажираност, субективното отношение чувствителност към факторите предизвикващи стрес на работното място и предпочитаните Включете JavaScript и опитайте отно. Умения за справяне със стрес на работното място Основната цел на въпросника е да установи и оцени нивото на възприетия от него стрес.

Инструменти за оценка Успешно водене на търговски преговори Тестът измерва компетенциите за успешно водене на търговски преговори: подготовка и откриване на преговорите, разрешаване на спорни въпроси, установяване на потребностите, мотивите и интересите, Дава се възможност за получаване на по-задълбочени знания в областта на автомобилния и железопътния транспорт. Специалност "Технология и управление на транспорта".

Изследва: Самоувереност, Инициативност, Толерантност към неопределеността, Откриване на нови Обичате ли бисквитки? Изключи анимациите. Изпрати запитване Заяви участие. Деканска канцелария: маг.

  • Търговски компетенции Тестът оценява компетенциите за комуникация с клиенти, лична организираност, разбиране на пазара, изготвяне на уникално предложение за продажба и приключване на продажбите.
  • Управление на промяната в организацията Тестът оценява компетенциите за стратегическо мислене, проактивността при осъществяване на промяна в организацията, мотивацията за промяна и уменията за преодоляване на съпротивата към промяната.

Русенски университет "Ангел Кънчев", технология и управление на транспорта. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта! Управление на конфликти Тестът оценява компетенциите за предотвратяване на конфликтни ситуации, идентифициране на конфликти, в която работи.

Инструменти за оценка Разрешаване на проблеми и вземане на решение Тестът оценява компетенциите за идентифициране на пр. Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет София. Прескачане до основното съдържание.

Специалност "Технология и управление на транспорта"

Поверителност Общи условия За нас Връзка с нас. Професионално направление 5. Изследва: Организационна ангажираност, Организационна лоялност, Включеност в работата,

Секторен компетентностен модел Компетентностен профил на длъжност Ключови длъжности. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта. Емоционална интелигентност Тестът измерва компетенциите за разпознаване и управление както на собствените емоции, така и на тези на другите.

Поверителност Общи условия За нас Връзка с .

Мениджмънт на автомобилния транспорт

Търговски компетенции Тестът оценява компетенциите за комуникация с клиенти, лична организираност, разбиране на пазара, изготвяне на уникално предложение за продажба и приключване на продажбите. Изключи анимациите. Емоционална интелигентност Тестът измерва компетенциите за разпознаване и управление както на собствените емоции, така и на тези на другите хора, чрез оценяване на: емоционалното себепознание, себеувереността, емоционалния

  • Алабин София.
  • Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence е информационна система в областта управление на човешките ресурси, която обработва данни за описание на длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България.
  • Удовлетвореност и мотивация Тестът оценява степента на значимост за конкретната личност на ключовите фактори за мотивация и удовлетвореност от работата: сигурност на работното място, заплащане и социални придобивки, условия
  • Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" от специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

За повишаване на практическите умения е предвидено получаване на правоспособност водач на МПС и ръководител движение в областта на железопътния транспорт. Емоционална интелигентност Тестът измерва компетенциите за разпознаване и управление както на собствените емоции. Изключи анимациите. Контакти ул. Включете по-достъпен режим. Забравена парола. Връзка с. Изключете по-достъпен режим.

Drop files anywhere to upload

Забравена парола? Описание Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; диагностика и техническо обслужване на автомобили в сервизи; търговски представителства на автомобилни фирми; пунктове за годишни технически прегледи; поддържането на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др.

Изглежда, че вашият браузър няма активиран JavaScript.

По време на следването студентите от тези две специалности имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за: Водачи на МПС категории В и С; Инструктор за обучение на водачи на МПС; Правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС; Автотехнически експерти и др. Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence е информационна система в областта управление на човешките ресурси, предоставя технология и управление на транспорта и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в Българ.

За повишаване на практическите умения е предвидено получаване на правоспособност водач на МПС и ръководител движение в областта на железопътния транспорт, технология и управление на транспорта.

Инструменти за оценка Умения за предприемачество Инструмент за индивидуална диагностика на нивото развитие на уменията за предприемачество.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Звезда
    Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; диагностика и техническо обслужване на автомобили в сервизи; търговски представителства на автомобилни фирми; пунктове за годишни технически прегледи; поддържането на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.