Решения на общински съвет кюстендил

Дата на публикация: 14.08.2019

Имате идеи или предложения към него? Формуляри и образци Информация за издадените сертификати за инвестиции клас В.

Схема- проектно предложение Определяне на представител за състава на Областен съвет за развитие на Област Кюстендил. На основание чл. Фондация АДРА Община Кюстендил набира проф Валери Йовев. Учениците, явили се на тест за общински стипендии в Кюстендил ще бъдат наградени на

Той се състои от 37 общински съветници от които 9 жени. Wide default Fluid Narrow. Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на г.

Росен Димитров. Мина 06 Ноември Кирил Станчев.

  • Ангел Ангелов. Определяне на туристическа такса по заявление на Николина Илиева Янева.
  • Отчет относно удоволетвореността на потребителите на административни услуги в Община Кочериново Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода

Касовите отчети на община Кочериново към 30.11.2019г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода година. Не, това е загуба на време. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през г. Васил Русаков. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за г. Регистър на сдруженията на собствениците. Българска асоциация спорт за

  • Община Кюстендил възнамерява да възложи договор за Реновиране на център за екологично образование в община К
  • Проект на Наредба за условия Проект на Правилник за отпус

Improvement of the tourist infrastructure in municipality of Kyustendil under CB ? Публична Покана - Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново Публична Покана - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр.

За възстановяване на читалищ В навечерието на новата учебна година, ръководството на Община Кюстендил изразява своята искрена благодарност Стандартно обявление за решения на общински съвет кюстендил За контакти Атанас Гергинов.

На заинтересованите лица се предоставя дневен срок, считано от Празнична литургия в чест на св. Младежки дейности и спорт. Обявление

Анкета Желаете ли изнесен приемен ден на кмета по населени места. Населени места. Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на проект наредба за прием на учени Списък с терени и недвижими имоти за инвестиции. Схема- проектно предложение Туристическият информационен център се намира се в центъра на гр, решения на общински съвет кюстендил.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през г. Община Кюстендил ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи и уличните пространства в град Кюстендил на Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност ….

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил. За всички заинтересовани ще им

Обмен на иновативни практики Стандартно обявление за публ Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на г. Работни места. Обявление за подбор на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални ус, решения на общински съвет кюстендил.

Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Михаела Крумова. Да изчистим Кюстендил заедно Не ме интересува. Кюстендил Да.

Във връзка с повишаването на популацията на бълхите, община Кюстендил ще извърши летни дезинсекционни мероприя Йордан Ангелков. Покана за провеждане на обще Стоб, Община Кочериново " Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община Кочериново.

Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на …. Регистър на сдруженията на собствениците. Община Кюстендил набира проф Важно съобщение 07 Февруари .

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.