Past simple or past progressive exercises

Дата на публикация: 26.07.2019

Some и Any. Модални глаголи за способност, молба и разрешение.

Видео урок: Past Simple and Past Continuous. Инфинитив с to и без to. Неправилни глаголи. Сегашно перфектно. Не можеш да гласуваш за свой коментар! Регистрирай се Регистриран си?

Описание на урока. Сподели във Фейсбук и спечели XP. Much и Many? Маркери за време. First conditional.

Непреки въпроси. Учи с уроците на разбираем и интересен език!
  • Повелително наклонение.
  • Модален глагол за съвет и препоръка.

Архив на блога

Моля въведете текст преди да изпратите! Наречия за начин. Бъдеще с going to. Ought to. Регистрирай се сега.

Shall for suggestions. Въпросителни местоимения. Не можеш да гласуваш отново. Фонетична транскрипция на английския език. Част 1. Present Perfect. Глаголът СЪМ.

Представена публикация

Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Сегашно перфектно и минало просто. First conditional.

Разберете как да се справяте блестящо, когато правите упражнения с Past Simple минало просто и Past Continuous минало продължително в този видео урок по английски език за 5.

Present Simple. Present Simple and Present Continuous. Регистрирай се дантелени пердета за кухня. Маркери за време. Инфинитив с to и без to.

2732 резултата за "past simple past continuous"

Ти успешно докладва този коментар. Future with will and going to. Prepositions of movement. За да публикуваш коментара си, трябва първо да презаредиш страницата.

Frequency adverbs in Present Simple. Regular verbs. Определители на съществителното. Предложения с Shall. Сегашно продължително.

Prepositions of means and instrument: by, wi. Past Simple and Past Continuous.

Минало продължително време

Present Continuous and Present Simple for future. Сподели във Фейсбук и спечели XP! Наречия за вероятност.

Position of adverbs. Влез в профила си, за да можеш да гласуваш. Regular verbs.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.